module file (../../menu/module/MainMenu.php) not exist
 
CEJN经典接头324系列
Technical data
正常通径: 6.2 毫米 (1/4")
水流量(双层截流): 42 升/分钟 (11.1GPM 美制)
最大工作压力: 35 巴 (510 PSI)
最小爆破压力: 140 巴 (2030 PSI)
温度范围: -30ºC — +100ºC (-22ºF — +212ºF)
母接头材质: Nickel-plated brass
公接头材质: Nickel-plated brass
Kv(单层截流): 1.59
Cv(双层截流): 1.46

 

Couplings 产品编号 连接 密封 长度 直径 扳手尺寸
Hose connection 103241004 3/8" 10.0 mm NBR 67.3 23.4 20
  103241005 1/2" 13.0 mm NBR 66.3 23.4 20
Male thread 103241152 R 1/4" NBR 59.3 23.4 20
  103241154 R 3/8" NBR 58.3 23.4 20
  103241155 R 1/2" NBR 51.8 25.4 22
Female thread 103241202 G 1/4" NBR 56.3 23.4 20
  103241204 G 3/8" NBR 56.3 25.4 22
  103241205 G 1/2" NBR 60.3 28.9 25
  103241212 G 1/4" FPM 56.7 23.4 20
  103241222 G 1/4" EPDM 56.7 23.4 20


Nipples 产品编号 连接 密封 长度 直径 扳手尺寸
Female thread 103246202 G 1/4" NBR 52.1 23.1 20
  103246212 G 1/4" FPM 52.1 23.1 20
  103246222 G 1/4" EPDM 52.1 23.1 20
  103246402 1/4" NPT NBR 52.1 23.1 20


版权所有 Copyright(C)2013-2015南京吉广机械设备有限公司